5G är framtiden

5G-nätet är den femte generationens mobilnät där surfhastigheten kommer att öka radikalt. Det skapar förutsättningar för nya prylar och tjänster - både för dig som konsument men också sådant som kan vara bra för hela samhället.

Så snabbt blir 5G-nätet

Hastigheterna i 5G-nätet beräknas bli 10-100 gånger så snabbt som dagens 4G-nät. Det innebär hastigheter på upp till 10 Gbit/s. Det kan vara värt att påpeka att det är teoretiska siffror och exakt hur snabbt det kommer att gå i verkligheten vet inte förrän nätet är ordentligt utbyggt.

Prylar som kommunicerar

Helt klart är i alla fall att den kraftigt ökade hastigheten, i kombination med väldigt korta svarstider och ökad stabilitet, skapar bättre förutsättningar för sådant som vi redan gör idag; strömmar film, spelar spel och så vidare. Men det gör också att prylar kan vara uppkopplade i realtid mot varandra eller mot en övervakande enhet.

I vissa sammanhang pratar man om “internet of things” som är ett samlingsnamn för prylar som kan kopplas upp, styras eller utbyta data över nätet. Det kan handla om allt från kylskåp som lägger till mjölk på din digitala inköpslista när du tar den sista ur kylen, till kläder som byter mönster med inbyggda lysdioder. Här är det egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad som är möjligt.

Bredband i glesbygd med 5G

I takt med att 5G byggs ut finns det stora förhoppningar kring att även de som bor i riktig glesbygd kan få tillgång till snabb uppkoppling - utan att behöva gräva milslånga anslutningar till fibernätet. När detta blir verklighet är dock ingen som vet eftersom utbyggnaden av 5G-nätet än så länge är begränsad till större städer. Men förhoppningen är ju ändå att 5G-tekniken ska bli tillgänglig för alla. Telia är den enda operatör som gått ut och meddelat att de har som ambition att täcka 90% av befolkningen med 5G-nätet under 2023.

5G är framtiden

Bidrar till ökad hållbarhet

Förutom att 5G förbrukar mindre elektricitet är flera forskare också inne på att 5G kan bidra till ökad hållbarhet i samhället. Genom att prylar kan kopplas upp mot nätet på ett enklare, och stabilare, sätt kan de själva tala om när någon del behöver bytas ut eller liknande. På så sätt kan vi i teorin komma bort från “slit och släng”-samhället i större utsträckning än idag.

E-hälsa med 5G

Ett annat område som många tror kommer att utvecklas kraftigt, i takt med att 5G tågar in i vår vardag, är e-hälsa. Redan idag finns ju klockor som kan mäta syresättningen i blodet och kolla EKG (och pulsen så klart). Men med teknik som kan vara konstant online kan sensorer på kroppen informera din läkare om ditt hälsotillstånd och mycket mer. Det talas också om operationer som kan utföras på distans tack vare 5G-nätets ökade kapacitet.

Faror med 5G-tekniken

Det finns gott om människor som hävdar att 5G är farligt för hälsan. Men den samlade forskarkåren och granskande myndigheter har inte hittat några bevis som stödjer detta. 5G bygger på samma teknik som 4G (och till viss mån 3G) och där har man inte kunna göra några kopplingar mellan olika sjukdomar och den tekniken.

Förutom de påstådda hälsoriskerna finns många andra som varnar för att prylar som är ständigt uppkopplade och kommunicerar med varandra. Det finns en viss rädsla för teknik som, på ett närmast science fiction-liknande sätt, börjar “leva sitt eget liv”. Men forskarna tycks ta det hela med ro och betonar att det är viktigt med en öppen debatt och diskussion för att säkerställa att den nya tekniken används på ett sätt som skapar nytta för både individ och samhälle.

Operatörer med 5G

5Gsim från Hallon

1. Hallon

 • 5G för privatpersoner & företag
 • Tres täckning, se täckningskarta
 • 10-150 GB surf med fria samtal/sms
5Gsim från Vimla

2. Vimla

 • 5G för privatpersoner
 • Telenors täckning, se täckningskarta
 • 4-100 GB surf med fria samtal/sms
5Gsim från Fello

3. Fello

 • 5G för privatpersoner
 • Telias täckning, se täckningskarta
 • 3-24 GB surf med fria samtal/sms
5Gsim från Tre

4. Tre

 • 5G för privatpersoner & företag
 • Tres täckning, se täckningskarta
 • 5 GB till fri surf med fria samtal/sms
5Gsim från Chilimobil

5. Chilimobil

 • 5G för privatpersoner & företag
 • Tres täckning, se täckningskarta
 • 100 GB till fri surf med fria samtal/sms
5Gsim från Halebop

6. Halebop

 • 5G för privatpersoner
 • Telias täckning, se täckningskarta
 • 3-100 GB surf med fria samtal/sms
5Gsim från Comviq

7. Comviq

 • 5G för privatpersoner
 • Tele2s täckning, se täckningskarta
 • 3-100 GB surf med fria samtal/sms
5Gsim från Telenor

8. Telenor

 • 5G för privatpersoner & företag
 • Telenors täckning, se täckningskarta
 • 5 GB till fri surf med fria samtal/sms
5Gsim från Tele2

9. Tele2

 • 5G för privatpersoner & företag
 • Tele2s täckning, se täckningskarta
 • 5 GB till fri surf med fria samtal/sms
5Gsim från Telia

10. Telia

 • 5G för privatpersoner & företag
 • Telias täckning, se täckningskarta
 • 5 GB till fri surf med fria samtal/sms